Όροι και Προϋποθέσεις

Ο ιδιοκτήτης του www.doncicleto.com και του περιεχομένου του είναι η Don Cicleto, S.L. (εφεξής DON CICLETO). Η πρόσβαση στο www.doncicleto.com και σε οποιοδήποτε υποτομέα του είναι εθελοντική και παρέχει την ιδιότητα του χρήστη. Η DON CICLETO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, η παρούσα και οι μελλοντικές εκδόσεις των οποίων θα είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου. Ως χρήστης, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να κάνετε κατάλληλη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εγγραφή και εγγραφή χρηστών σε ορισμένες υπηρεσίες
Ορισμένες από τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες μας ενδέχεται να απαιτούν εγγραφή και εγγραφή ως χρήστης, ζητώντας ορισμένα δεδομένα. Η καταχώριση αυτή πρέπει να γίνεται προσωπικά και άμεσα. Ως χρήστης είστε υπεύθυνος για την παροχή τρεχουσών, αληθινών και νόμιμων πληροφοριών- είστε επίσης υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στη DON CICLETO ως αποτέλεσμα της παραβίασης αυτής της υποχρέωσης.
Δικαίωμα αποκλεισμού
Η DON CICLETO διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει, να περιορίσει ή/και να αρνηθεί την πρόσβαση στην πλατφόρμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στους χρήστες που παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος ή για λόγους ασφαλείας της ίδιας της εταιρείας, των υποδομών της ή των υπηρεσιών της.

Κόστος της υπηρεσίας
Η πρόσβαση τόσο στον ιστότοπο Don Cicleto όσο και στη διεπαφή χρήστη (WebApp ή APP) είναι δωρεάν, αν και όσοι πληρώνουν, θα ενημερώνονται δεόντως σύμφωνα με τις διάφορες μορφές λογαριασμού που προσφέρονται. Το κόστος, ο τρόπος πληρωμής και άλλα οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τις επί πληρωμή υπηρεσίες περιγράφονται λεπτομερώς στους ειδικούς όρους των επί πληρωμή υπηρεσιών.

Σύνδεσμοι
Η Don Cicleto δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων που μπορεί να παραπέμπουν σε συνδέσμους προς τον παρόντα ιστότοπο ή να κάνουν αναφορά στην παρεχόμενη υπηρεσία με πληροφορίες που μπορεί να παραπλανήσουν τους χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες της DON CICLETO.
Πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα εικόνας
Τα κείμενα, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες και κάθε οπτικοακουστικό στοιχείο που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.doncicleto.com είτε αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της DON CICLETO είτε έχουν μεταβιβαστεί κατάλληλα από τους ιδιοκτήτες τους για να τα χρησιμοποιήσουν. Με την επιφύλαξη των αδειών που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η απλή πρόσβαση και περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπο ή η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται παραίτηση, μεταβίβαση, άδεια ή ολική ή μερική μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων από την DON CICLETO ή τους τρίτους κατόχους των δικαιωμάτων. Η DON CICLETO έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του και, ιδίως, τα δικαιώματα αναπαραγωγής, διανομής, δημόσιας επικοινωνίας και μετατροπής. Η DON CICLETO κατέχει τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των διακριτικών γνωρισμάτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα πλατφόρμα και στα έγγραφα που περιέχει ή έχει την κατάλληλη άδεια χρήσης των εν λόγω διακριτικών γνωρισμάτων που ανήκουν σε τρίτους. Εάν επιθυμείτε να τα χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων ρυθμίζονται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι μόνιμα προσβάσιμη μέσω του ιστότοπου, καθώς και στους ειδικούς όρους που πρέπει να αποδέχεστε όταν σας ζητούνται δεδομένα από τον ιστότοπο.

Εγγυήσεις και ευθύνες
Το DON CILETO διαθέτει τους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους που είναι απαραίτητοι για να διατηρείται ο ιστότοπος σε λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η Don Cicleto δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη σφαλμάτων στην πρόσβαση στον ιστότοπο ή την αδιάλειπτη παροχή της υπηρεσίας.
Διακοπή της υπηρεσίας, αφαίρεση περιεχομένου
Η DON CICLETO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να ακυρώσει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ισπανικό δίκαιο και κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σχετικά με την εφαρμογή, τη συμμόρφωση ή την ερμηνεία τους θα επιλύεται με τη ρητή αποδοχή και των δύο μερών ενώπιον των δικαστηρίων της πόλης της Μαδρίτης.

Πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων
Η ακύρωση της μηνιαίας συνδρομητικής υπηρεσίας Don Cicleto μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του συμβατικού μήνα μέσω του προφίλ σας.
Η ενέργεια αυτή ακυρώνει την αυτόματη ανανέωση της υπηρεσίας την επομένη της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης της εν λόγω υπηρεσίας, διατηρώντας την κράτηση της εκχωρημένης θέσης και την πρόσβαση σε αυτήν μέχρι τη στιγμή της ανανέωσης, όπου η εν λόγω θέση θα είναι μη εκχωρημένη. Δεν υπάρχει χρέωση για την ακύρωση της σύμβασης.
Σε περίπτωση αποτυχίας της αυτόματης είσπραξης λόγω ανεπαρκούς ποσού, ληγμένης κάρτας κ.λπ. Η σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί αυτόματα.
Εάν ο χρήστης ή ο δικαιούχος της κράτησης με πληρωμή ανά χρήση δεν εμφανιστεί στο χώρο στάθμευσης, αφού έχει ξεκινήσει η κράτηση, δεν θα μπορεί να απαιτήσει πλήρη ή μερική επιστροφή της αξίας της αγοράς που πραγματοποίησε.

Εάν η ακύρωση και των δύο υπηρεσιών δεν διεκπεραιωθεί σωστά, λόγω τεχνικών προβλημάτων για τα οποία ευθύνεται η Don Cicleto, η εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει αυτή τη χρέωση.
Τα δεδομένα μας:
DON CICLETO S.L.
ΑΡΙΘΜΌΣ ΦΠΑ B87258786
Οδός 7 BAILÉN
28280 EL ESCORIAL
Tlf 744 400 546
hola@doncicleto.com

Χρήση της υπηρεσίας
Ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων της υπηρεσίας Don Cicleto με σύμβαση. Κάθε νέα χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται την αποδοχή των κανόνων που έχουν θεσπιστεί.
Η διαδικασία στάθμευσης ενός ποδηλάτου στο χώρο στάθμευσης της αντίστοιχης μονάδας περιγράφεται παρακάτω:

 • Ο χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται στο φύλλο “Χώροι στάθμευσης και χώροι φιλικοί προς τα ποδήλατα”.
 • Το ποδήλατο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν η Don Cicleto παρέχει μια κάρτα για το σκοπό αυτό.
 • Ο χρήστης χρησιμοποιεί τη μονάδα αποκλειστικά και μόνο για τη στάθμευση του ποδηλάτου που έχει καταχωρηθεί δεόντως στο σύστημα.
 • Για την εγγραφή του ποδηλάτου χρησιμοποιείται το ακόλουθο έντυπο: https://www.web.doncicleto.com/registra-tu-bici
 • Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση οποιουδήποτε άλλου μέσου εκτός από το καταχωρημένο ποδήλατο εντός του χώρου στάθμευσης.
 • Στη συνέχεια, σταθμεύστε το ποδήλατο και κλειδώστε το σωστά με τη δική σας κλειδαριά. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζει ότι το ποδήλατο είναι σωστά κλειδωμένο.
 • Μετά το τέλος της χρήσης του χώρου στάθμευσης, ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει την άριστη κατάσταση όλων των στοιχείων του χώρου στάθμευσης και να ενημερώσει την υπηρεσία σε περίπτωση βλάβης.
 • Μετά την αποθήκευση του ποδηλάτου, ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιήσει το χώρο στάθμευσης σύμφωνα με τους όρους του τύπου συνδρομής που έχει συνάψει. Για περιόδους χρήσης που υπερβαίνουν την περίοδο αυτή, ισχύουν τα αντίστοιχα τιμολόγια ή κυρώσεις που περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση.
 • Δεν είναι δυνατή η ενοικίαση ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιουδήποτε από τα στοιχεία που συνθέτουν την υπηρεσία Don Cicleto, όπως οι κάρτες, οι μονάδες στάθμευσης, το διαδίκτυο κ.λπ.
 • Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λόγω των αναγκών της υπηρεσίας ή απρόβλεπτων περιστάσεων, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, είτε προσωπικά είτε μέσω του προσωπικού που κρίνει απαραίτητο, να ανοίξει ή να μετακινήσει τη μονάδα που κατέχει ο χρήστης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Don Cicleto αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον χρήστη για τη νέα τοποθεσία στην οποία φυλάσσεται το ποδήλατο, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να συνεργάζεται επιμελώς για τη μεταφορά του ποδηλάτου του, εάν είναι απαραίτητο, κατόπιν αιτήματος του επόπτη ή του προσωπικού που έχει οριστεί από την Don Cicleto.
 • Η επικοινωνία με τον χρήστη θα γίνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.


Δρομολόγια και ναύλοι
Τα δρομολόγια και οι ναύλοι θα είναι αυτά που ισχύουν κάθε φορά και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας ή στις εφαρμογές της (WebApp/APP). Δεδομένης της ανάγκης διατήρησης της χρήσης του συστήματος για τους άλλους χρήστες, και ανεξάρτητα από την οικονομική ποινή που περιγράφεται ανωτέρω, οι χρήστες που δεν τηρούν τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται στη σύμβαση εξουσιοδοτούν τον διαχειριστή της υπηρεσίας να αφαιρέσει τα ποδήλατά τους και να τα εναποθέσει σε σημείο για το οποίο θα τους ενημερώσει η Don Cicleto. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης θα πρέπει να καταβάλει τα έξοδα μεταφοράς και το κόστος της κατάθεσης, σύμφωνα με τα τιμολόγια που δημοσιεύει η Don Cicleto. Εάν για την αφαίρεση του ποδηλάτου χρειαστεί να σπάσει η κλειδαριά ή τα καλώδια, η Don Cicleto δεν ευθύνεται για την επιστροφή τους.
Για αιτιολογημένους λόγους, η Don Cicleto διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα χρήσης της υπηρεσίας, την ώρα λειτουργίας των σταθμών και τη θέση των μονάδων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αν και θα καταβληθούν εύλογες προσπάθειες για την έγκαιρη ενημέρωση. Το σύστημα ή ένας συγκεκριμένος σταθμός μπορεί να χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό ή να είναι ακατάλληλα κατειλημμένος και δεν είναι πάντα δυνατό να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα χώρου στάθμευσης ποδηλάτων. Η Εταιρεία δεν θα επιστρέψει κανένα ποσό σε περίπτωση που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποιοι ή όλοι οι χώροι στάθμευσης ή οι χώροι που είναι φιλικοί προς τα ποδήλατα όπου προσφέρεται η υπηρεσία.

Επόπτες υπηρεσιών
Οι επόπτες υπηρεσιών θα εξουσιοδοτηθούν ή θα οριστούν από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό και θα είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του ελέγχου της χρήσης των χώρων στάθμευσης.
Θα ανήκουν είτε στους χώρους στάθμευσης ή σε χώρους φιλικούς προς τα ποδήλατα είτε στο προσωπικό του Don Cicleto είτε σε εξωτερικό προσωπικό που θα προσληφθεί για το σκοπό αυτό. Ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει και αποδέχεται το ρόλο του επόπτη υπηρεσιών. Ο χρήστης συνεργάζεται με τους επόπτες.
Το προσωπικό, οι εργολάβοι και οι αντιπρόσωποι της Don Cicleto δεν έχουν την εξουσία να προβούν σε μεμονωμένες εξαιρέσεις ή τροποποιήσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Για τη συντήρηση ή τον καθαρισμό ενός χώρου στάθμευσης, οι επόπτες της υπηρεσίας ή το προσωπικό της Don Cicleto θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν κατειλημμένο χώρο στάθμευσης και, εάν είναι απαραίτητο, να μεταφέρουν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, το σταθμευμένο ποδήλατο σε άλλο διαθέσιμο χώρο στάθμευσης του ίδιου σταθμού. Κατόπιν αιτήματος του επόπτη ή του προσωπικού της Don Cicleto, ο χρήστης πρέπει να παρέχει την κάρτα χρήστη, το όνομα, τη διεύθυνση ή τα στοιχεία των χώρων στάθμευσης στο σύστημα. Οι επόπτες των υπηρεσιών δεν θα εκτελούν καθήκοντα επιτήρησης σε σχέση με τα ποδήλατα ή τα αγαθά που εναποτίθενται στους χώρους στάθμευσης ή στους φιλικούς προς τα ποδήλατα χώρους.

Υπεύθυνη δήλωση
Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος, γνωρίζει και αποδέχεται τους ισχύοντες κανονισμούς για την κυκλοφορία και την οδήγηση οχημάτων και τους κανόνες για τη χρήση ποδηλάτων και τη συνύπαρξη με πεζούς και άλλα οχήματα στους αντίστοιχους δήμους.

Ζημιές και ασφάλιση
Παρόλο που ο πάροχος υπηρεσιών έχει καταβάλει μεγάλη προσοχή και προσπάθεια για να διασφαλίσει την ασφάλεια των χώρων στάθμευσης, η παρούσα σύμβαση δεν συνεπάγεται ότι ο πάροχος υπηρεσιών έχει υποχρέωση φροντίδας και φύλαξης των ποδηλάτων που είναι αποθηκευμένα στις μονάδες υπηρεσιών Don Cicleto. Συνεπώς, η χρήση της υπηρεσίας Don Cicleto από τον χρήστη γίνεται με δική του ευθύνη. Ο πάροχος υπηρεσιών ευθύνεται για κάθε ζημία ή απώλεια ποδηλάτων για την οποία είναι υπεύθυνος. Ο Don Cicleto δηλώνει ότι έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο της AXA που καλύπτει την αστική ευθύνη και την κλοπή του ποδηλάτου μέχρι του ποσού των 1000€ ανά ποδήλατο, το ασφαλισμένο ποδήλατο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο προφίλ του χρήστη και σε περίπτωση κλοπής είναι υποχρεωτικό να το δηλώσει στο αστυνομικό τμήμα εντός 48 ωρών και να έχει μαζί του το τιμολόγιο ή την απόδειξη της κλοπής.

Υποχρεώσεις του χρήστη
Ο χρήστης δεσμεύεται, κάθε φορά που χρησιμοποιεί την υπηρεσία Don Cicleto:

 1. Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία και όλα τα στοιχεία της με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.
 2. Να μην παραχωρεί τη χρήση, για οποιονδήποτε λόγο, σε τρίτους ή μέλη της οικογένειάς του.
 3. Να χρησιμοποιείτε το χώρο στάθμευσης αποκλειστικά με τα ποδήλατα που είναι καταχωρημένα σε κάθε χρήστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εγγράφου.
 4. Ενημερώστε το Γραφείο Ενημέρωσης Πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (hola@doncicleto.com) για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά σε χώρο στάθμευσης, αναφέροντας τη θέση και την κατάσταση του χώρου στάθμευσης.
 5. Ο χρήστης, από τη στιγμή που αφήνει το ποδήλατό του μέχρι την απομάκρυνσή του, είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη σωστή χρήση και διατήρησή του.
 6. Κατά την απομάκρυνση του ποδηλάτου, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος στάθμευσης παραμένει σε καλή κατάσταση.
 7. Για την επιστροφή της κάρτας χρήστη, όταν αυτό ζητηθεί. Η Don Cicleto θα ενημερώνεται για την απώλεια, κλοπή ή φθορά της συνδρομητικής κάρτας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της χρήσης της μέχρι τη στιγμή της κοινοποίησής της.
 8. Να παραδίδετε την κάρτα χρήστη στους επόπτες, στο εξουσιοδοτημένο ή εντεταλμένο προσωπικό ή στις αρχές, όταν αυτό απαιτείται. Να τους δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση ή τα στοιχεία των χώρων στάθμευσής τους στο σύστημα.
 9. Ανοίξτε το χώρο στάθμευσης στους επόπτες, στο εξουσιοδοτημένο ή εντεταλμένο προσωπικό ή στις αρχές, εάν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.
 10. Κοινοποιήστε τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τα στοιχεία άμεσης χρέωσης και πληρωμής.
 11. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται στην υπηρεσία είναι αληθή.
 12. Χρήση σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ενδείξεις και τους όρους κάθε χώρου στάθμευσης που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.


Ευθύνη για μη συμμόρφωση
Η μη τήρηση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο χρήστης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ του χρήστη από την υπηρεσία και, κατά συνέπεια, από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων.
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται ότι η μη τήρηση των υποχρεώσεών του συνεπάγεται επίσης την εφαρμογή των κυρώσεων και των προσαυξήσεων που ισχύουν στο τιμολόγιο που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση. Ομοίως, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για ζημίες και απώλειες που προκλήθηκαν από τον χρήστη μέσω της συνήθους νομικής οδού.
Ως ολική ή μερική καταστροφή νοείται κάθε θραύση ή ζημιά στο χώρο στάθμευσης, στις σχάρες ποδηλάτων ή σε οποιαδήποτε αντικείμενα που έχουν εναποτεθεί στους χώρους στάθμευσης ή στους χώρους φιλικούς προς τα ποδήλατα και δεν προκύπτουν από τη συνήθη χρήση τους.

Περιορισμοί στη χρήση

 • Ο χρήστης απαγορεύεται να δανείζει, να ενοικιάζει ή να μεταβιβάζει το χώρο στάθμευσης ή/και την κάρτα πρόσβασης στην υπηρεσία Don Cicleto σε τρίτους, καθώς και οποιαδήποτε χρήση των χώρων στάθμευσης αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
 • Ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τους χώρους στάθμευσης σε συνθήκες ακατάλληλες για αυτούς.
 • Δεν επιτρέπεται η στάθμευση αντικειμένων εκτός από το καταχωρημένο ποδήλατο. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αποσυναρμολόγηση και/ή ο χειρισμός του χώρου στάθμευσης.
 • Απαγορεύεται η χρήση των χώρων στάθμευσης για εμπορικούς σκοπούς.
 • Απαγορεύεται ρητά η χρήση του εμπορικού σήματος ή/και του λογότυπου Don Cicleto χωρίς άδεια. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή συνθημάτων, γρατσουνιών, γκράφιτι, σχεδίων, γκράφιτι ή παρόμοιων στοιχείων στις μονάδες Don Cicleto.
 • Όλες οι υπηρεσίες και τα δικαιώματα που δεν καλύπτονται εδώ (πλύσιμο, μεγάλες επισκευές κ.λπ.) απαγορεύονται πλήρως.


Ύψος των κυρώσεων για κακή χρήση της υπηρεσίας
Η Don Cicleto έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει το όχημα έναντι οποιουδήποτε χρήστη ως εγγύηση πληρωμής για την παρεχόμενη υπηρεσία. Ο χρήστης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να εναποθέσει το ποδήλατο σε δημόσιο δρόμο σε περίπτωση που συντρέχουν οι ακόλουθες περιστάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του νόμου που διέπει τη σύμβαση στάθμευσης οχημάτων.
Παράβαση και ύψος της ποινής

 • Υπέρβαση του χρονικού ορίου για τις ελεύθερες θέσεις 5€/ημέρα
 • Υπέρβαση του χρονικού ορίου στις δεσμευμένες θέσεις 10€*/ημέρα
 • Μεταφορά του ποδηλάτου για λόγους μη πληρωμής και κακής χρήσης 50€.

Ο χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά την Εταιρεία να χρεώσει τα αντίστοιχα πρόστιμα στο λογαριασμό στον οποίο έχει καταβληθεί η πληρωμή για την υπηρεσία με άμεση χρέωση.