Η τεχνολογία μας μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο χώρου στάθμευσης: μεγάλοι χώροι στάθμευσης, αρθρωτές σχάρες ποδηλάτων, ατομικές θυρίδες…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *