Έχουμε αναπτύξει έξυπνες λύσεις που συνδέουν τον δημόσιο χώρο με την κινητικότητα μαζί με αρχιτέκτονες και δημόσιους φορείς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *