Έχουμε αναπτύξει έξυπνες λύσεις που συνδέουν τον δημόσιο χώρο με την κινητικότητα μαζί με αρχιτέκτονες και δημόσιους φορείς.